Ban lãnh đạo trường tổ chức tặng quà học sinh con em giáo dân giáo xứ Bụt Đà nhân dịp Giáng Sinh