Nhân dịp kỷ niệm 73 năm  ngày thành lập QĐND Việt Nam Liên đội trường THCS Nguyễn Quốc Trị tặng quà cựu chiến binh xã Đà Sơn - Lạc Sơn