Ban lãnh đạo trường chúc mừng cán bộ chiến sĩ Tiểu Đoàn 18 -Sư 324 nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam